Kilpailutoiminta

Kilpailutoimikunta perustaa whatsapp ryhmän AsKs kilpailu. Ilmoita halukkuutesi ryhmään pääsystä kilpailutoimikunnalle.

Kilpailumäärät ovat toistaiseksi entisellään. Kilapilutoimikunta seuraa kävijä määriä ja tarvittaessa peruu kilpailuita, joissa ei ole käviöitä.