Jäsenyys

Järven vesialueet omistavat osakaskunnat ovat jo vuosikymmeniä sitten sopineet Alajärven seudun kalastusseuran kanssa järvellä harjoitettavan kalastuksen lupamyynnin, valvonnan yms. asioiden hoitamisesta. Periaate on, että järvellä kalastavat ovat seuran jäseniä. Hämeenlinnan kaupunki on, osakaskuntien jäsenenä, kuitenkin edellyttänyt, että seuran ulkopuoliset saavat tietyn määrän pyydysmerkkejä ja uistelulupia, olematta kuitenkaan seuran jäseniä. Käytännössä määrät ovat pienet.

Haluamme kannustaa kaikkia Alajärvellä kalastavia liittymään seuran jäseniksi. Jäsenmaksu on pidetty maltillisena, ja monessa tapauksessa on edullisempaa maksaa vuotuinen jäsenmaksu ja pyydysmerkit seuran jäsenhinnoilla kuin ostaa merkit seuraan kuulumattomien hinnoilla. Varsinainen syy ei kuitenkaan ole rahallinen vaan se, että kalastusta koskeva tiedottaminen ja valvonta ovat hankalampia ”tuntemattomien” kalastajien kuin seuran jäsenten osalta. Juuri näiden asioiden hoitamisessa on viime vuosina tullut vastaan eniten ongelmia. Kalastussäännöt sovitaan joka kaudelle erikseen ja niissä huomioidaan kulloinenkin tilanne järvellä. Tiedon perille meneminen on tärkeää, sillä viimekädessä kalastaja on itse vastuussa voimassa olevien sääntöjen noudattamisesta ja toimiensa laillisuudesta.

Seuran vuotuisella jäsenmaksulla jäsen saa kaikki seuran tarjoamat edut sekä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Ry:n toimittaman Kalamieslehden ja jäsenkortin kotiin kannettuna. Lisäksi seuran laaja kilpailutoiminta on oiva mahdollisuus lisätä harrastuksen kiinnostavuutta.