Säännöt

 

KALASTUSMÄÄRÄYKSET seuran kalavesillä kaudella 1.4.2018- 31.3.2019
Seuramme kalavesillä harjoitetaan urheilu-, omatarve- ja virkistyskalastusta sekä ravustusta noudattaen seuran sääntöjä, ohjeita ja yleisiä kalastuslakeja sekä hyviä kalamiestapoja, kuten kunnioittamalla 50 metrin etäisyyttä asutun rannan pihapiiristä!

KALASTUSSÄÄNNÖT

Yleistä

 • kaikessa kalastuksessa noudatetaan 50 metrin ”herrasmies-sääntöä” (asutus, seisova pyydys)
 • verkkokalastus jakautuu avovesikauteen ja talvikauteen (=verkko lasketaan avannosta)
 • jäsenellä on oikeus yhteen verkkoon (kolme pyydysmerkkiä joko seuralta tai kaupungin kiintiöstä, EI MOLEMMISTA). Muikkuverkkoja voi olla kaksi
 • seuran jäsen pitää veneviiriä näkyvillä kalastaessaan veneestä
 • luvat on oltava mukana kalastettaessa
 • alamittaiset vahingoittumattomat ns. arvokalat tulee laskea takaisin veteen
 • pyydysmerkkejä myydään enintään neljä/varsinainen- tai nuorisojäsen
 • rapumerkkejä myydään viiden merkin sarjoissa, enintään 15 merkkiä/ varsinainen- tai nuorisojäsen
 • seurassa harrastetaan vain kotitarve- ja virkistyskalastusta. Kaloja tai rapuja ei pyydetä myyntiin
 • kuhan alamitta on 42 cm, seuran kilpailuissa kuitenkin 45 cm, harjus 35 cm

AVOVESIKAUSI

Yleistä

 • seisovia pyydyksiä ei saa laskea uistelualueelle (karttaliite). Poikkeus: omasta rannasta saa laskea yhden verkon verkkosyvyydeltä myös uistelualueella.

Vekkokalastus

 • verkon korkeus enintään 1,8 m ja pituus enintään 30 m
 • solmuväli vähintään 75 mm (lahnaverkko) 24.5. asti
 • 25.5. – 15.6. EI VERKKOKALASTUSTA (kuhan rauhoitusaika)
 • 16.6. alkaen avovesikauden loppuun solmuväli vähintään 50 mm
 • verkon voi laskea vapaasti pois lukien uistelualueella
 • kaksi muikkuverkkoa (solmuväli enintään 24 mm, korkeus enintään 3 m) saa laskea yhdeksi jataksi, merkittävä molemmista päistä lipuilla, kolme pyydysmerkkiä toiseen päähän
 • muikkuverkot voi laskea myös Kotsaaren ympäristöön
 • verkko merkittävä lain mukaisesti (Kalatalouden keskusliitto: ”Merkitse pyydyksesi oikein”)
 • verkoilla ei saa sulkea salmia
 • 50 m asutuksesta ja toisesta verkosta
 • verkko tulee ankkuroida vähintään toisesta päästä
 • kolme pyydysmerkkiä näkyviin toiseen päähän.
 • lippunaruilla ei saa kasvattaa verkon pituutta
 • syöttikalaverkon silmäkoko enintään 12 mm, pituus enintään 12 m, yksi pyydysmerkki

Venepilkintä-, kelastus-, onginta- ja perhokalastus veneestä

 • veneessä viiri ja 50 m:n etäisyys asutuksesta, sekä varottava seisovia pyydyksiä

Uistelu

 • seuran jäsenellä vapojen määrä kuusi/vene ja viiri näkyvillä
 • seuran ulkopuolisilla enintään kolme vapaa/vene, ei plaanareita
 • 50 m:n etäisyys asutukseen ja verkkoihin, verkon voi ohittaa tarvittaessa lähempääkin varovaisuutta noudattaen (esim. salmissa, jos ei ole tilaa väistää)

Pitkäsiima

 • pohjaan laskettuna, ei uistelualueelle, pola toiseen päähän ja kaksi pyydysmerkkiä

Katiska

 • voi laskea vapaasti pois lukien uistelualue, jossa voi laskea omaan rantaan
 • merkitään polalla (ei pitkää narua sivusuunnassa)
 • yksi pyydysmerkki polaan

Iskukoukku

 • ei sallittu avovesikaudella

Tuulastus

 • sallittu huomioiden 50 m:n sääntö asutuksesta

Rapumerrat

 • 15 kpl/varsinainen- tai nuorisojäsen, yksi merkki/rapumerta. Merkkiin henkilötiedot
 • jos merrat yksittäin, niin pola /merta ja pyydysmerkki polaan
 • jos jata, niin aloituspolaan pyydysmerkit nippuun mertojen määrän mukaisesti
 • 50 m:n sääntö asutuksesta (vieraista merroista noin 10 m ”herrasmiesväli”)
 • uistelualueella enintään 20 m rannasta

TALVIKAUSI

          VERKKOKALASTUS

 • pienin sallittu solmuväli 50 mm
 •  verkon korkeus enintään 1,8  m ja pituus 30 m
 • verkon lasku ei ole sallittu uistelualueelle, muulla seuran alueella sallittu (huomioiden jäätiet, kiinteä latuverkosto ja asutus, näistä etäisyys vähintään 50 m)
 • samasta laskuavannosta saa laskea enintään kaksi verkkoa siten, että verkkojen väliksi jää noin 5 m (ei peräkkäin yhdeksi aidaksi)
 • laskuavanto tulee merkitä selvästi havuilla, kolme pyydysmerkkiä/verkko selvästi näkyviin laskuavannon ankkurinaruun)
 • verkko merkittävä lain mukaisesti (Kalatalouden keskusliitto: ”Merkitse pyydyksesi oikein”)                                                                                                                                                                                         

SÄÄNTÖMUUTOKSET
Mikäli näihin sääntöihin halutaan muutoksia, tekee AsKs:n johtokunta kirjallisen esityksen perusteluineen ja toimittaa sen osakaskunnan puheenjohtajalle noin viikkoa ennen osakaskunnan vuosikokousta.

Alajärven seudun Kalastusseura ry:n johtokunta

Lataa ja tulosta kalastussäännöt