Kalastus

 

Hinnat   Säännöt   Valvonta

Järven vesialueet omistavat osakaskunnat ovat jo vuosikymmeniä sitten sopineet Alajärven seudun kalastusseuran kanssa järvellä harjoitettavan kalastuksen lupamyynnin, valvonnan yms. asioiden hoitamisesta. Periaate on, että järvellä kalastavat ovat seuran jäseniä. Hämeenlinnan kaupunki on, osakaskuntien jäsenenä, kuitenkin edellyttänyt, että seuran ulkopuoliset saavat tietyn määrän pyydysmerkkejä ja uistelulupia, olematta kuitenkaan seuran jäseniä. Käytännössä määrät ovat pienet.